Δείτε παρακάτω πώς έχουν υιοθετήσει την τάση διάφορες διάσημες και πάρτε έμπνευση!